دانشگاه علوم قضایی تهران

عنوان: بررسی اصل 115 قانون اساسی با محوریت مفهوم رجل سیاسی
برگزار کننده: دانشگاه علوم قضایی تهران
تاریخ شروع: 1397-02-26
تاریخ خاتمه: 1397-02-26
شهر محل برگزاری: تهران
مکان: سالن دفاع دانشگاه علوم قضایی

بنر همایش

Copyright by worldlawyer.net 2018