موسسه PennX

عنوان:: حقوق مالکیت فکری و سیاست: بخش دوم
نام دانشگاه برگزار کننده:: موسسه PennX
زبان:: انگلیسی
گواهینامه:: دارد
هزینه:: رایگان
طول دوره:: 7 هفته
زمان شروع::
شرایط عمومی:: این دوره بخش دوم از یک دوره دو بخشی است. دانشجویان در این دوره از واقعیت های مدرن و مباحثات کپی رایت و قانون علامت تجاری آگاه میشوند و تناوباتی را نسبت به قوانین مالکیت ذهنی و آینده این مبحث جالب و هیجان انگیز قانون بررسی میکنند. تمرکز این دوره دو قسمتی بر روی یادگیری برخی از اسناد حقوقی در این زمینه است. همزمان با انجام این امر بررسی پیامدهای سیاسی این قوانین نیز بررسی میشود. در این دوره شما خواهید اموخت: 1. مروری برای قوانین کپی رایت و علامت های تجاری 2. فراگیری کاربرد هر کدام از این قوانین 3. پیامد های سیاسی و تناوباتی که متوجه قانون کپی رایت و علامت های تجاری است.
شرایط اختصاصی:: هیچ گونه زمینه و تجربه قانونی برای گذراندن این دوره اموزشی نیاز نیست. این دوره به صورت رایگان برگزار شده اما هزینه مدرک آن 49 دلار می باشد. همچنین این دوره به صورت دو الی سه ساعت در هفته برگزار میشود.

Copyright by worldlawyer.net 2018