Harvard University

عنوان:: حقوق قرارداد: از اعتماد به وعده تا قرارداد
نام دانشگاه برگزار کننده:: Harvard University
زبان:: انگلیسی
گواهینامه:: دارد
هزینه:: رایگان
طول دوره:: 8 هفته
زمان شروع::
شرایط عمومی:: این دوره جهت معرفی مسائل و مشکلاتی که ممکن است در طول نوشتن قرارداد پیش بیاید طراحی شده است. در این دوره به تعریف قرار داد و بررسی اهداف آن میپردازد. در این دوره شما فرا خواهید گرفت: 1. تعریفی تئوری از اعتماد، قرار داد و وعده 2. چگونگی ایجاد قرار دادی قانونمند و قابل قبول 3. محدودیت های اجرای قرار داد 4. مسائل مربوط به عملکرد و اجرای قرارداد 5. راه حل های موجود جهت نقض قرارداد 6. قابلیت های شخص ثالث جهت اجرای قرار داد 7. محدودیت های قانون قرارداد 8. چگونگی تفسیر قرار داد ها توسط دادگاه و ....
شرایط اختصاصی:: دوره به صورت رایگان برگزار میشود اما هزینه مدرک آن 125 دلار است. این دوره به صورت 3 الی 6 ساعت در هفته برگزار میشود.

Copyright by worldlawyer.net 2018