مکان شما : خانه / دوره های آنلاین
تاریخ شروع::
April 16, 2018
طول دوره:: 15-20 ساعت
شرایط عمومی:: این دوره شامل تمامی لغات لازم در رابطه با قرارداد....
طول دوره:: 8 هفته
شرایط عمومی:: این دوره جهت معرفی مسائل و مشکلاتی که ممکن است....
شرایط اختصاصی:: دوره به صورت رایگان برگزار میشود اما هزینه مدرک آن....
طول دوره:: 7 هفته
شرایط عمومی:: این دوره بخش دوم از یک دوره دو بخشی است.....
شرایط اختصاصی:: هیچ گونه زمینه و تجربه قانونی برای گذراندن این دوره....

Copyright by worldlawyer.net 2018