حقوقی   /   کیفری   /   خانواده   /   بین الملل   /   تجارت بین الملل   /  
مکان شما : خانه / پرسش و پاسخ حقوقی / خانواده / سلام. در دادخواستی که همسرم برای من تنظیم کرده، ادعای ناشزه بودن من مطرح است. این ادعا چه باری برای من میتواند داشته باشد؟

سلام. در دادخواستی که همسرم برای من تنظیم کرده، ادعای ناشزه بودن من مطرح است. این ادعا چه باری برای من میتواند داشته باشد؟

مدیریت سایت

زنی که بنا را بر ناسازگاری گذاشته و بدون عذر موجه از شوهرش تمکین نمی کند ناشزه محسوب می شود و از این حیث، حق دریافت نفقه ندارد. تمکین دو نوع عام و خاص است: تمکین عام شامل وظایف عمومی زن در منزل شوهر می شود که با اطاعت از همسر ویا ارتباط مسالمت آمیز و حسن معاشرت در زندگی مشترک از مصادیق آن است و تمکین خاص تنها به انجام وظایف زناشویی و جنسی مربوط می شود.

Copyright by worldlawyer.net 2018