حقوقی   /   کیفری   /   خانواده   /   بین الملل   /   تجارت بین الملل   /  
مکان شما : خانه / پرسش و پاسخ حقوقی / حقوقی / سلام و سپاسگزارم برای سایت به این خوبی. سوالم این است که آیا فردی که یکبار اقدام به تغییر نام خانوادگی نموده و شناسنامه جدید را نیزتحویل گرفته و مورد استفاده قرار داده امکان بازگشت به نام خانوادگی اولیه خود را دارد ؟

سلام و سپاسگزارم برای سایت به این خوبی. سوالم این است که آیا فردی که یکبار اقدام به تغییر نام خانوادگی نموده و شناسنامه جدید را نیزتحویل گرفته و مورد استفاده قرار داده امکان بازگشت به نام خانوادگی اولیه خود را دارد ؟

مدیریت سایت

سلام.بله. در موارد استثنایی با طرح در کمیسیون مربوطه امکان پذیر است

Copyright by worldlawyer.net 2018