مکان شما: خانه / مقالات حقوقی / الزامات مقابله با تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل

نویسندگان
حسین شریفی طرازکوهی 1؛ فاطمه فتح پور2    
1دانشیار حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
2دانشجوی دکترا حقوق بین الملل دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده

 متعاقب حوادث 11 سپتامبر، جامعه جهانی راه چاره مبارزه با تروریسم را در چارچوب منطق دولت­محور، توسل به زور و واکنش سرکوبگرانه دانست. اما عدم توفیق این رویکرد  نشان داد که مقابله سرکوبگرانه و قهریِ صرف نسبت به تروریسم بنا به ماهیت پیچیده آن، نه تنها از کارایی برخوردار نیست بلکه عملاً به گسترش آن در قالب­های ایدئولوژیک منتهی شده است که در این چارچوب به پرسش اصلی این پژوهش رهنمون می­شویم.در راستای مبارزه مؤثّر با تروریسم چه باید کرد و کدام چارچوب مؤثّر خواهد بود؟
فرضیه ای که نویسندگان در این پژوهش مدنظر دارند این است  که مبارزه با تروریسم با ابتنای بر بنیان­های نظری دکترین­های شاخص روند انسانی­شدن حقوق بین­الملل یعنی حکمرانی مطلوب، امنیت انسانی و مسئولیت حمایت، از رهگذر توجه به ریشه­ها و عوامل بسترساز تروریسم می­گذرد. در نهایت پژوهش حاضر نشان می دهد که نگاه معطوف به بنیان­های نظری سه دکترین، در بستر گفتمان کانتی حقوق بین­الملل به مقولاتی که در بحث ریشه­های تروریسم می­گنجند، دورنمای موفقیت­آمیزی برای مقابله با تروریسم ترسیم می­کند.
 
کلیدواژه‌ها
تروریسم؛ مبارزه با تروریسم؛ انسانی شدن حقوق بین الملل؛ امنیت انسانی؛ حکمرانی مطلوب؛ مسئولیت حمایت

منبع:: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1396

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Copyright by worldlawyer.net 2018