مکان شما: خانه / مقالات حقوقی / تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین‌الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده
رضا مقصودی    
دانشگاه گیلان
چکیده
هنجارهای حقوق بشر تحولاتی را در قلمرو تعارض دادگاه‌ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی ایجاد کرده است. استفاده از قواعد سنتی این رشته از حقوق مانند قواعد حل‌ تعارض یک‌جانبه دچار تردید و برخی عوامل ارتباط قدیمی مانند تابعیت دچار تزلزل شده است. در قلمرو شناسایی احکام خارجی نیز موازین حقوق بشر، دولت‌ها را به‌سوی شناسایی حقوق مکتسبه در خارج سوق داده است. اما الزامات حقوق بین‌الملل عمومی، منافع دولت‌ها و قیود پیرامون معیارهای حقوق بشر از قبیل اصل تناسب و ملاحظات نظم عمومی موجب کاهش تأثیر حقوق بشر در عرصه بین‌الملل خصوصی و به‌ویژه تعارض دادگاه‌ها شده است. در این مقاله در ابتدا مفهوم نظم عمومی و رابطه آن با حقوق بشر بررسی شده و سپس هنجارهای حقوق بشر در هریک از مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی با توجه به آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تحلیل می‌شود.
کلیدواژه ها
عدم تبعیض؛ دادرسی منصفانه؛ قاعده حل تعارض؛ صلاحیت؛ شناسایی

 منبع: دوره 17، شماره 49، زمستان 1394

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Copyright by worldlawyer.net 2018