مکان شما: خانه / مقالات حقوقی / تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

نویسندگان
سیدحسام الدین لسانی 1؛ مهوش منفرد2    
1استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
2دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران
چکیده
سیاست «کشتار هدفمند» مفهوم جدیدی است که طی سال‌های اخیر توسط رژیم اسرائیل و با پشتیبانی کشورهای غربی به ویژه ایالات‌متحده آمریکا، به منظور ایجاد تردید در اجرای معاهدات حقوق بشری و بشردوستانه، به حوزه ادبیات حقوق بشر و بشردوستانه راه یافته است. کشتار هدفمند به عنوان راهبرد نوین در مبارزه علیه تروریسم، چالش‌هایی جدی در زمینه‌ حقوق بین‌الملل بشردوستانه ایجاده کرده است. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این مفهوم، در تلاش است تا مشروعیت توسل به سیاست کشتار هدفمند از سوی برخی از کشورها از جمله، ایالات‌متحده آمریکا و رژیم اسرائیل را تحت اصول پایه‌ای حقوق بین‌الملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک، تناسب و ضرورت مورد ارزیابی حقوقی قرار دهد. در این ارزیابی، نشان داده می‌شود که سیاست کشتار هدفمند در اکثر موارد، ناقض این اصول پایه‌ای بوده و تاکنون یک منطق حقوقی مستند و قابل قبول برای توسل به این راهبرد نوین ارائه نشده است.  
 
 
کلیدواژه‌ها
کشتار هدفمند؛ حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛ اصل تفکیک؛ اصل ضرورت؛ اصل تناسب

منبع:: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1396

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Copyright by worldlawyer.net 2018