مکان شما: خانه / مقالات حقوقی / تأمّلی بر حق دعوت به مداخله شورشیان از منظر نظام فقهی اسلام و حقوق بین الملل موضوعه

نویسندگان
رضا نصیری لاریمی* 1؛ محسن عبداللهی2   
چکیده
    با وجود‌ ممنوعیت شورشیان از حق‌دعوت به مداخله در نظام‌ حقوق بین­الملل، در برخی از جنگ‌های داخلی، به ویژه در تحولات و مخاصمات مسلحانه داخلی اخیرخاورمیانه و شمال آفریقا، شورشیان در نزاع با دولت حاکم، به حق تعیین سرنوشت مردم استناد نموده و از سایر دولت­ها تقاضای کمک نظامی نموده‌اند‌. این مسأله در خصوص مردمی که تحت ظلم و ستم حکومت مستبد و طغیانگر ‌هستند و مسؤولیتهایی که دول اسلامی براساس ‌شریعت اسلامی برای‌کمک به آنها دارند از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا بررسی قواعد حقوقی، ممنوعیت­ها و محدودیت­های حاکم بر اینچنین مداخلاتی از منظر نظام فقهی اسلام و حقوق بین­الملل معاصر ضروری به نظر می‌رسد. اگرچه دعوت به مداخله از سوی شورشیان با موانع و محدودیت‌های مهمی، هم در نظام حقوق بین­الملل و هم در نظام فقهی اسلامی، روبرو بوده ‌که‌ مورد بررسی‌قرارخواهد گرفت؛ به نظر می­رسد حقوق بین­الملل می‌تواند در برخی موارد محدود، با مجوز و نظارت شورای امنیت سازمان ملل، حق‌دعوت‌ به مداخله را برای شورشیان،‌ جهت مقابله با دولت سرکوبگر و دولتی که حقوق اساسی شهروندان خود را به طور سیستماتیک نقض ‌می‌نماید، بپذیرد. نظام فقهی اسلام با پذیرش و واجب­‌دانستن مداخله به نفع گروه­های مستضعف که در حال مبارزه با حکومت­های ظالم هستند، با کنارنهادن احتیاط­های موجود در حقوق بین­الملل موضوعه، تصویر روشن­تری از حق دعوت به مداخله این گروه­ها ارائه‌ می­دهد.
کلیدواژه ها
دعوت به مداخله؛ شورشیان؛ بغی؛ مخاصمات مسلحانه داخلی؛ جهاد

منبع: دوره 13، شماره 46، زمستان 1395

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Copyright by worldlawyer.net 2018