مکان شما: خانه / مقالات حقوقی / تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بین‌الملل در پرتو قضیه اختلاف در خصوص کشتی‌رانی و حقوق مربوط به آن (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه)

نویسندگان
محسن محبی؛ وحید رضادوست*    

چکیده
یکی از بغرنج ‌ترین مسائل حقوق، ایجاد تعادل میان ثبات و گذر زمان است که یکی، نماد امنیت حقوقی و دیگری، نماد هماهنگی با مقتضیات روز و واقعیت‌های اجتماعی است. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق بین ‌الملل معاهدات، یعنی تفسیر تکاملی معاهدات بین ‌‌المللی، با این موضوع مستقیماً مرتبط است؛ تفسیری که از یک‌سو، قصد و اراده طرفین معاهده را مدنظر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، واقع‌بینانه، بر آن است که این قصد و اراده را با تغییرات اجتماعی حادث‌ شده از زمان انعقاد پیمان، هماهنگ کند. قضیه اختلاف در خصوص کشتی‌رانی و حقوق مربوط به آن، یکی از آخرین رویه‌های دیوان بین‌ المللی دادگستری است که تفسیر تکاملی در آن، بار دیگر به بحث گذاشته شد. این امر، واکنش‌ حقوق‌ دانان و محاکم بین ‌المللی را در پی داشته است. نوشتار حاضر می‌ کوشد مفهوم و جایگاه تفسیر تکاملی را در پرتو قضیه مذکور تحلیل کند.

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Copyright by worldlawyer.net 2018