مکان شما: خانه / مقالات حقوقی / نگرشی بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللی

نویسنده

جعفر کوشا, فرهاد شايگان
چکیده

بر خلاف دزدی دریایی و تجارت برده که به عنوان اولين مصاديق جنايات بین المللی محسوب گرديده و اعمال صلاحيت جهانی در ارتباط با تعقيب ومجازات مرتکبین آنها از گذشته تا کنون فراهم بوده است، برخی دطگر از انواع جدیدتر جرائم بین المللی دریایی در دوران اخیر، مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته اند. در ميان انواع مختلف جرائم مذکور، با توجه به درجه اهميت آنها و اينکه روند مقابله جامعه جهانی با آنها به انعقاد معاهدات بین المللی منجر شده باشد، در تحقيق پيش رو دو مورد از جرائم مهم، يعنی قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین از طريق دریا مورد توجه قرار گرفته است.گسترش معاهدات در جهت مقابله با جرائم فوق به ويژه در مناطق ورای اعمال صلاحيت دولت ها، محور عمده مباحث مطروحه در اين تحقيق می باشد. در اين راستا کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1958) و حقوق دریاها(1982) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان (مصوب 20 دسامبر1988) به همراه سایر اسناد بین المللی، منطقه ای و دوجانبه مربوط که همگی به مبارزه با جرائم بین المللی دریایی اختصاص دارند، در آين تحقيق مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی

قاچاق- مواد مخدر- مهاجرین- دریا کنوانسیون
منبع:دوره 14، شماره 3، پاییز 1390

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Copyright by worldlawyer.net 2018