مکان شما: خانه / مقالات حقوقی / چالش‌های توسعه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر؛ با تأکید بر حق بر آموزش، حق بر بهداشت و رفع فقر

نویسنده

رضا اسلامی, مهشید آجلی لاهیجی

چکیده

توسعه نیافتگی یا توسعه نامتوازن، منشأ مشکلات بسیاری در جهان امروز به شمار می‌رود و به شدت صلح و امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار می‌دهد. توسعه اجتماعی به‌عنوان رویکردی خاص به حق بر توسعه، علاوه بر اینکه دارای خصوصیات حق بر توسعه است، انسان را محور اصلی سیاست‌ها و فعالیت‌های خود قرار داده و اساسا به منظور رفع نارسایی‌های اشکال ناپایدار توسعه مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این فرایند که مورد شناسایی و تأیید جامعه بین‌المللی واقع شده، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌گذاری و همکاری در ابعاد ملی و بین‌المللی می‌باشد تا بتواند بر مبنای برابری، توانمندسازی و مشارکت به اهدافی چون عدالت اجتماعی و ایجاد و حفظ صلح بین‌المللی دست یابد. در این راستا، برای ایجاد یک محیط حمایتی برای ارتقای کیفیت زندگی مردمان و تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی، مواجهه با چالش‌های موجود در تحقق مؤلفه‌های اصلی توسعه اجتماعی، به‌ویژه در حوزه آموزش، بهداشت و رفع فقر، ضروری به نظر می‌رسد

واژگان کلیدی

توسعه اجتماعی، حق بر آموزش، حق بر بهداشت، رفع فقر.

منبع:دوره 19، شماره 2، تابستان 1395

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Copyright by worldlawyer.net 2018