مکان شما : خانه / آرا وحدت رویه
ردیف عنوان
1 درمورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما
2 درباره نحوه اجرای مقررات تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات
3 درباره مرجع رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیب تجاوز به عنف
4 دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در صلاحیت دادگاه است
5 میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی
6 رسیدگی به اتهامات روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی
7 رای وحدت رویه درمورد دعوی اعلان ورشکستگی
8 رای وحدت رویه درمورد محکومان به حبس دائم
9 رای وحدت رویه درمورد قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی
10 مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع

Copyright by worldlawyer.net 2018