مکان شما : خانه / قوانین و مقررات
ردیف عنوان دانلود فایل
1 قانون دائمی‌شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ---
2 قانون مديريت خدمات كشوري ---
3 قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان ---
4 سياستهاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران ---
5 قانون استخدام کشوری ---
6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن ---
7 آيين نامه استخدام پيماني ---
8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ---

Copyright by worldlawyer.net 2018