مکان شما : خانه / قوانین و مقررات
ردیف عنوان دانلود فایل
1 قانون تفسیر جزء ۶بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی ---
2 چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي ---
3 چشم انداز بلند مدت توسعه جمهوري اسلامي ايران ---
4 سياستها و راهبردهاي ارتقاء و توسعه فناوري نانو در جمهوري اسلامي ايران ---
5 سند جامع توسعه هوافضاي كشور ---
6 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ---
7 مصوبه سند دانشگاه اسلامي ---
8 سياستهاي راهبردي اسلامي شدن مراكز آموزشي ---
9 سند راهبردي كشور در امور نخبگان ---
10 راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف ---
11 سياستها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان ---
12 راهبردهاي زيست فناوري ---
13 مصوبه سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي ---

Copyright by worldlawyer.net 2018