مکان شما : خانه / قوانین و مقررات
ردیف عنوان دانلود فایل
1 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷/۱/۲۲ ---
2 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران ---
3 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ---
4 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي ---
5 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني ---
6 قانون ايجاد سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران ---
7 قانون اجازه تأسيس مطب ---
8 قانون تشكيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ---
9 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور ---
10 قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران ---
11 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي ---

Copyright by worldlawyer.net 2018