مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 آثار حقوقی جعل امضای صادرکننده و ظهرنویس چک (مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی، کامن‌لا و حقوق ایران) دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 جایگاه حقوقی مدیران شرکت‌های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران) دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 بررسی مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 حقوق زمان ارزیابی اموال شرکت‌های تجاری طرف قرارداد ادغام (مطالعه‌ تطبیقی در حقوق ایران و مصر) دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 مفهوم حقوقی مصرفکننده و تأمین کننده کالا و خدمات در حقوق ایران و مقررات اروپایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 عبور از شخصیت حقوقی شرکت درفرض تقلب شریک درحقوق ایران وانگلیس دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 دعواي مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 چالش های نمایندگی سهامداران خواهان دعوای مشتق درحقوق ایران :با نگاهی به حقوق انگلیس دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018