مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 بررسی آمبودزمان اروپایی و تاثیر آن بر شفافیت در نهادهای اتحادیه دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 مفهوم و جایگاه اصل تناسب در حقوق اداري با نگاه ویژه به نظام حقوقی اتحادیه اروپایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 ملاحظاتی در نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوۀ قضائيه در زمینه اختیار صدور حکم توسط هيئت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 درآمدی به نظریه عمومی ترمیم پذیری عمل اداری دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها) دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 امکان‌سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 ایجاب در معاملات دولتی دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس دانلود مقاله مشاهده مقاله
15 ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون) دانلود مقاله مشاهده مقاله
16 ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت دانلود مقاله مشاهده مقاله
17 تأثیر فساد مالی بر وضعیت قراردادهای دولتی دانلود مقاله مشاهده مقاله
18 تتحلیل قواعد و شرایط شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه دانلود مقاله مشاهده مقاله
19 ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی دانلود مقاله مشاهده مقاله
20 تأملی در ذیل اصل 141 قانون اساسی (بحثی در هم‌زمانی دو شغل استادی دانشگاه و وکالت) دانلود مقاله مشاهده مقاله
21 نظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دانلود مقاله مشاهده مقاله
22 نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی دانلود مقاله مشاهده مقاله
23 مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی دانلود مقاله مشاهده مقاله
24 پاسخگویی دولت: جایگاه، ارکان و پیش‌شرط‌‌ها دانلود مقاله مشاهده مقاله
25 تحلیل حقوقی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: شرایط تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018