مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 توافقات ضد‌ رقابتی در روابط تولید‌کننده و عرضه‌کننده دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 اصل آزادی اراده و حمایت از مصرف کننده؛ تأملی بر شروط محدودیت و معافیت در حقوق مسئولیت تولید دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 بررسی نقش تحلیل‌های اقتصادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها با تأکید بر قراردادهای مصرف کننده دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 مباني حمايت از علامت تجاري از ديدگاه نظريه هزينه جست وجوي مصرف كننده دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 حقوق اقتصادي دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 درآمدی بر مفاهیم و نظریه‌‌‌های مقررات‌‌‌گذاری اقتصادی دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 صلاحيت هيات داوري موضوع قانون بازار اوراق بهادار دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 قرارداد اختيار معامله سهام در نظام حقوقي ايران دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 نقدی بر مبنا و قلمرو مسئوليت مدنی عرضه کنندگان کالا و خدمات در قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان مصوب1388 دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 آنچه مناسب است حقوق دانان و کارگزاران حقوق از اقتصاد بدانند دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 نحوه مقابله نظام های حقوقی با شروط ناعادلانه قراردادی وش کوت قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان در ایرانمنصور امينی- دکتر میرحسین عابديان- سکينه کرمی دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 آثار تحریم بر قراردادهای تجاری بین المللی: نتایج عدم رفع تحریم‌های تجاریِ ناظر بر صادرات، علیرغم انتظار طرفین در زمان انعقاد قرارداد دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 جايگاه حقوق مالکيت در استحکام نظام اقتصادی دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی دانلود مقاله مشاهده مقاله
15 مفهوم«سرمایه گذاری خارجی» در قوانین داخلی، معاهدات بین المللی سرمایه گذاری و آرای دادگاههای داوری بین المللی دانلود مقاله مشاهده مقاله
16 بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
17 درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی» دانلود مقاله مشاهده مقاله
18 لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی دانلود مقاله مشاهده مقاله
19 تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
20 قرارداد ائتلاف در حق اختراع دانلود مقاله مشاهده مقاله
21 اخلاق تجاری و حقوق کیفری اقتصادی دانلود مقاله مشاهده مقاله
22 اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی دانلود مقاله مشاهده مقاله
23 آثار استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپا دانلود مقاله مشاهده مقاله
24 سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی دانلود مقاله مشاهده مقاله
25 مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018