مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 نقد فقهی - حقوقی استقلال جرم افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92 دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392) دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 جرایم علیه اسرار تجاری دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 بررسی جرم سرقت مقرون به تهدید و آزار (مطالعه موردی: زندان‌های تهران) دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018