مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 بررسی رویه و نگرش قضات دادگاه‌های اطفال تهران به جایگزین‌های مجازات حبس دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیشگیری از بزهکاری دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 باسته‌های جرم‌انگاری برای حمایت از کودکان خیابانی دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 دادرسی افتراقی اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018