مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 توقف پخش برنامه‌های ماهواره‌ای در حقوق بین‌الملل: ارزیابی تحریم رسانه‌ای ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 بررسي ماهيت آثار سينمايي دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 تحليلي حقوقي بر نقش و جايگاه رسان هها در انتخابات دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 مؤلفه هاي رسانه آزاد در پرتو رويه قضايي دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 دادگاه رسانه و عدالت رویه ای دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 مقررات گذاری برای سایت های خبری در ایران؛ چالش های و راهکارها دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 تحلیل شیوه نظارت حکومت بر آثار نمایشی و سینمایی در نظام حقوقی ایران مشروطه(1357-1306) دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 نقش اتحادیه بین المللی مخابرات در تدوین و توسعه حقوق بین الملل دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 حقوق مالکیت‌های فکری سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 تحلیل موضع نظام حقوقی ایران در قبال رادیو و تلویزیون خصوصی و چالش‌های فرا راه آن دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 بررسی حقوقی اقدامات متقابل در زمینه پخش برنامه های غیرمجاز ماهواره ای دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 حقوق سازمان‌های پخش اینترنتی در کنوانسیون‌های بین‌المللی و مقایسه آن با قوانین ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه ها در عرصه های ملی منطقه ای و بین المللی دانلود مقاله مشاهده مقاله
15 نقش سازمان های منطقه ای و بین المللی در پیشبرد جهانی حقوق ارتباطات :بررسی تجربیات شورای اروپا دانلود مقاله مشاهده مقاله
16 نظام حقوقی خبر گزاری ها و شبه خبر گزاری ها در ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
17 حق پاسخگویی در رسانه از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
18 اصول و مبانی حاکم بر تبلیغات رسانه ای از منظر حقوق بین الملل دانلود مقاله مشاهده مقاله
19 توهین به مقدسات دینی در حوزه آزادی مطبوعات در ایران، انگلستان و ایالات متحده دانلود مقاله مشاهده مقاله
20 مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی ازنقض حقوق مربوط به شخصیت دررسانه ها دانلود مقاله مشاهده مقاله
21 تعهدرسانه درقبال شفافیت قضایی دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018