مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا) دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 بررسی اصل عقلایی بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 بررسي تطبيقي كنوانسيون بين المللي مبارزه با فساد مالي و قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 اصل الزام به ارائه ي دلايل تصميمات اداري در پرتو مفهوم اداره ي خوب: مطالعه ي تطبيقي نظام حقوقي ايران و اتحاديه ي اروپا دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 نظارت قضايي و رويكردهاي ديوان عالي فدرال آمريكا در تفسير قانون اساسي در پرتو تحولات سياسي و اجتماعي دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018