مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 تلاش‌های حقوقی بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی آب توازن کشتی‌ها دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 بررسی حقوقی پایبندی ایران به تعهد استفاده معقول از دریاچه ارومیه با تاکید بر کنوانسیون رامسر دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 نقش سازمان های بین المللی دارای صلاحیت جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی ناشی از پسماندها دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 مسئولیت بین‌المللی خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 بررسی انتساب مسئولیت زیست محیطی شرکت‌های چندملیتی فرعی به شرکت‌ اصلی در دعاوی خصوصی دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 مبنای اکولوژیک اصل عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 بررسی مدیریت پسماند در نظام حقوقی ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 از ریو تا ریو: در تکاپوی توسعه پایدار دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 نقد و بررسي دليل هاي رد و اثبات حقهاي حيوانات و گياهان در فرهنگ غرب و اسلام دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 اندیشه آزادسازی مبادلات تجاری و ظهور رویکردهای زیست‌محیطی دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 مسؤولیت مطلق در تخریب محیط‌ زیست از دیدگاه فقهی دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 تعهدات زیست محیطی شرکتهای فراملی در حقوق بین الملل محیط زیست دانلود مقاله مشاهده مقاله
15 تأثیر تحریمهای وضع شده علیه ایران بر محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بین الملل دانلود مقاله مشاهده مقاله
16 تعهدات و مسئولیت دولت‌ها در زمینة حمایت و حفاظت از محیط‌ زیست در برابر پسماندها با تأکید بر پسماندهای خطرناک دانلود مقاله مشاهده مقاله
17 تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین‏ الملل 2008 در خصوص حقوق بین‏ الملل حاکم بر سفره‏ های آبی زیرزمینی مشترک میان دولت‌ها دانلود مقاله مشاهده مقاله
18 اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی دانلود مقاله مشاهده مقاله
19 حقوق حیوانات: تأملی در نظریه و رویه دانلود مقاله مشاهده مقاله
20 جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری دانلود مقاله مشاهده مقاله
21 مسئولیت­ مدنی انتقال برون­ مرزی زباله­ های خطرناک و دفع آن در حقوق ایران و پروتکل الحاقی 1999 کنوانسیون بازل دانلود مقاله مشاهده مقاله
22 مبانی فقهی حقوق محیط زیست دانلود مقاله مشاهده مقاله
23 تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم دانلود مقاله مشاهده مقاله
24 خصوصی‌سازی مسئولیت در جبران خسارات زیست‌محیطی؛ گذار از مسئولیت بین‌المللی دولت به مسئولیت متصدیان خصوصی فعالیت‌های خطرناک دانلود مقاله مشاهده مقاله
25 قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018