مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 تعهدات و مسئولیت هاي متصدي حمل و نقل دریایی در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران، کنوانسیون هاي بروکسل و هامبورگ دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 کنوانسیون رتردام (2) دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 خسارت مشترک دریایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 سخنی درباره رایی که درزمینه مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی صادر شده است دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام 2009 به حمل مرکب و همزیستی آن با سایر کنوانسیونهاي حمل و نقل دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018