مکان شما : خانه / قوانین و مقررات
ردیف عنوان دانلود فایل
1 لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها ---
2 مجموعه مقررات ارزی دانلود
3 قانون پولي و بانكي كشور ---
4 قانون عمليات بانكي بدون ربا (‌بهره) ---
5 آئین نامه اجرایی نحوه تاسیس و اداره بانک ها وموسسات مالی واعتباری ---
6 قانون مبارزه با پولشويي ---
7 لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها ---
8 قانون بیمه ---
9 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 ---
10 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ---
11 قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي ---
12 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ---
13 قانون‌ تنظیم‌ بازار غیر متشکل‌ پولی‌ ---
14 قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ---
15 قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی ---
16 قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ---
17 لایحه قانونی اداره امور بانکها ---
18 قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) ---
19 قانون برنامه و بودجه كشور ---

Copyright by worldlawyer.net 2018