مکان شما : خانه / قوانین و مقررات
ردیف عنوان دانلود فایل
1 ابتکار: حضور زنان در تصمیم سازی‌های کشور رشد معناداری داشته است ---
2 قوانین خانواده در قانون مدنی ---
3 قانون حمایت خانواده ---
4 آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده ---
5 آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها ---
6 قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها ---
7 قانون مربوط به حق حضانت ( 1 ) مصوب 22/4/1365 ---
8 قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی ---
9 قانون راجع به رشد متعاملین - مصوب۱۳۱۳ ---
10 قانون راجع به خیانت ولی قهری ---
11 قانون راجع به انکار زوجیت ---
12 قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي ---
13 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان ---
14 قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست ---

Copyright by worldlawyer.net 2018