مکان شما : خانه / قوانین و مقررات
ردیف عنوان دانلود فایل
1 قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ---
2 قانون_تأمین_اجتماعی_ ---
3 قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی ---
4 قانون اجرای سیاست های اصل 44 ---
5 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و آيين نامه اجرايي آن ---
6 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ---
7 قانون شرکت های تعاونی ---
8 قانون کار ---
9 ‌قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار ---
10 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ( به انضمام نامه اصلاحی شماره 34601 - 73.4.6) ---
11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی ---
12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ---
13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ---

Copyright by worldlawyer.net 2018