مکان شما : خانه / قوانین و مقررات
ردیف عنوان دانلود فایل
1 ‌قانون تأسيس سازمان تربيت بدني ايران ---
2 تشكيل شوراي عالي جوانان ---
3 قانون تسهيل ازدواج جوانان ---
4 قانون تبديل سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان ---
5 قانون تأمين اعتبار احداث ، تكميل ، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي ---

Copyright by worldlawyer.net 2018