مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 مطالعة تطبیقی «مسئولیت‏ محض» در حقوق کیفری دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 بسترهای ظهور عوام‌گرایی کیفری دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 تأثیـر یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نخستیـن در جرائـم مستـوجب قصـاص (با بررسی موردی آراء دادگاه‌ها) دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 بررسی چالش های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 جرم‌انگاری ظلم به حیوانات (مطالعة تطبیقی) دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 تأثیـر یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نخستیـن در جرائـم مستـوجب قصـاص (با بررسی موردی آراء دادگاه‌ها دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 تأثیر میزان خطرپذیری افراد بر بازدارندگی مجازات نسبت به آنها دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 مطالعه حقوق فرافردی: مبنایی برای دعاوی جمعی دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 خوانش‌ جرم شناسانه آثار سعدی (با تأكيد بر گلستان و بوستان دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 رويکرد جرم شناسي پشگيري قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 از جرم شناسي علت شناختي تا جرم شناسي شناختي دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 حقوقي سازي يافته هاي جرم شناسانه دركتاب اول قانون مجازات اسلامي 1392 دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 بررسي جرم و جنايت در ايران با استفاده از چند الگوي اقتصادي دانلود مقاله مشاهده مقاله
15 حقوق جنایی و جرم‌شناسی در آیینه «کتابچه‌ی قانونیِ کُنت» دانلود مقاله مشاهده مقاله
16 نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در دوره هخامنشيان دانلود مقاله مشاهده مقاله
17 مدل شناسی سیاست ‌جنایی اسلام دانلود مقاله مشاهده مقاله
18 اصول حاکم بر مجازات های بدنی دانلود مقاله مشاهده مقاله
19 نقش بزه ديده در چگونگی پاسخ‌دهي به بزهكاران دانلود مقاله مشاهده مقاله
20 جرائم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی دانلود مقاله مشاهده مقاله
21 رویکردی جرم شناختی– اسلامی بر قلمرو تاثیر عوامل زیستی بر رفتار مجرمانه دانلود مقاله مشاهده مقاله
22 چالشهای تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
23 توجیه مجازات: بررسی یک نظریه ترکیبی دانلود مقاله مشاهده مقاله
24 دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار دانلود مقاله مشاهده مقاله
25 کدهای رفتاری و پیشگیری از بزهکاری دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018