عنوان مجله:: فقه وحقوق اسلامی
سطح مجله:: علمی پژوهشی
صاحب امتیاز:: دانشگاه تبریز
موضوع مجله:: بررسی نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری
توضیحات:: نشریه فقه وحقوق اسلامی ازسال 1389 فعالیت خود را آغاز نموده وتمرکز آن بر بررسی نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری پایه گذاری شده است. مدیرمسئول این نشریه دکتر حسین فخر واعضاهیئت تحریریه آن عبارتند ازدکتر محمد علی اردبیلی دکتر ربیعا اسکینی دکتر محمدرضا پاسبان دکتر رضا سکوتی نسیمی دکتر ایرج گلدوزیان دکتر محمد رضا مجتهدی دکتر کمال الدین هریسی نژاد دکتر ابراهیم شعاریان ستاری دکتر غلامرضا حاجی نوری دکتر اسمعیل رحیمی نژاد ودر نسخه چاپی وآنلاین منتشر می شود.

Copyright by worldlawyer.net 2018