مکان شما : خانه / موقعیت های تحصیلی
مقطع دوره:: کارشناسی ارشد
دانشگاه:: کالج حقوق دانشگاه ایالتی میشیگان
کشور:: آمریکا - میشیگان
مقطع دوره:: کارشناسی ارشد
دانشگاه:: مدرسه حقوق Southwestern
کشور:: آمریکا-کالیفرنیا – لس آنجلس

عنوان:: LL.M. Program

مقطع دوره:: کارشناسی ارشد
دانشگاه:: دانشگاه هاروارد / مدرسه حقوق هاروارد
کشور:: آمریکا-

Copyright by worldlawyer.net 2018